De Nederlandse Bootlieden Vereniging

De Nederlandse Bootlieden VerenigingSinds 1977

Over ons

Leden

Bootlieden Vereniging Delfzijl

Corps van Vletterlieden

De Koperen Ploeg W.A.

KRVE Rotterdam Boatmen

Montis Mooring & Boatservice

Roeiers Vereniging VIOS

Roeiersbedrijf A.J. van Kuijk

Verenigde Bootlieden

Vlissingse Bootliedenwacht

Over ons

De Nederlandse Bootlieden Vereniging (N.B.V.) is opgericht in 1977. De N.B.V. is de brancheorganisatie van de Nederlandse bootmannen en heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden, het adviseren van haar leden en het uitwisselen van ervaringen op velerlei gebied.

  • De N.B.V. heeft een eigen Bootman opleiding ontwikkeld die is erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De opleidingseisen voor de bootmanopleiding zijn HIER te downloaden.Vanaf 1983 volgen alle bootmannen in Nederland deze opleiding en behalen daarmee het “vakdiploma bootman”. Het Scheepvaart & Transport College (STC) te Rotterdam verzorgt het theoretische deel van de opleiding. De gediplomeerde bootmannen worden in het Nederlands Bootlieden Register geregistreerd. Neem contact op met de lokale havenautoriteiten voor meer informatie over de eisen wat betreft de bootmanopleiding. 
  • De kwaliteit van onze dienstverlening is van groot belang. Daarom verwachten wij van al onze leden een actieve bijdrage in het handhaven en, zo mogelijk, verbeteren van onze prestaties. De Nederlandse bootmannen voldoen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van norm ISO 9001 en zijn VCA gecertificeerd. Alle leden beschikken over een EHBO diploma en/of een ADN diploma.
  • De N.B.V. is lid van de European Boatmen’s Association (EBA) en International Boatmen’s and Linesmen’s Association(IBLA). De EBA en de IBLA zijn internationale verenigingen van bootmannen. De EBA en IBLA vertegenwoordigen de bootmannen van internationale instellingen en organisaties en stimuleren de professionele ontwikkeling van de bootmannen en hun beroepsactiviteiten.
  • De N.B.V. heeft voor haar aangesloten leden algemene voorwaarden (Nederlandse Bootmannen Condities 2017) ontwikkeld waar alle leden gebruik van moeten maken.
Terug     Terug